Mjerač propusnosti zraka

  • DRK121 Air Permeability Meter

    DRK121 Mjerač propusnosti zraka

    Gurley mjerač propusnosti zraka standardna je metoda ispitivanja za poroznost, propusnost zraka i otpor zraka različitih materijala.Može se primijeniti na kontrolu kvalitete i istraživanje i razvoj u proizvodnji papira, tekstila, netkanog materijala i plastične folije.
  • American Gurley Gurley 4110 Air Permeability Meter

    American Gurley Gurley 4110 mjerač propusnosti zraka

    Gurley mjerač propusnosti zraka standardna je metoda ispitivanja za poroznost, propusnost zraka i otpor zraka različitih materijala.Može se primijeniti na kontrolu kvalitete i istraživanje i razvoj u proizvodnji papira, tekstila, netkanog materijala i plastične folije.