Električna centrifuga

  • DRK132 Electric Centrifuge

    Električna centrifuga DRK132

    Analizator vlage DRK126 uglavnom se koristi za određivanje sadržaja vlage u gnojivima, lijekovima, hrani, lakoj industriji, kemijskim sirovinama i drugim industrijskim proizvodima.