Krunska olovka

  • Corroform

    Corroform

    Australski IDM, instrument je dizajnirao i proizvodi Australia IDM, uglavnom se koristi za testiranje papirnatih i namjenskih instrumenata.
  • Corona pen

    Kruna olovka

    Različite vlačne sile kao što su britanski Schuman, britanski domaći 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 mogu točno ispitati doseže li površinska napetost plastične folije vrijednost testne olovke.Neka korisnik razumije ovaj film je li prikladan za tiskanje.