Visokotemperaturna muflna peć

  • High Temperature Muffle Furnace DRK-8-10N

    Visokotemperaturna muflna peć DRK-8-10N

    Visokotemperaturna muflna peć ima periodični tip rada, sa žicom od legure nikla i kroma kao grijaćim elementom, a maksimalna radna temperatura u peći je iznad 1200.
  • MFL Muffle Furnace

    MFL muflna peć

    MFL muflna peć je prikladna za laboratorije raznih fakulteta i sveučilišta, laboratorije industrijskih i rudarskih poduzeća, za kemijske analize, analizu kvalitete ugljena, fizičko određivanje, sinteriranje i otapanje metala i keramike, zagrijavanje, prženje i sušenje sitnih radova