Otporna peć tipa kutije

  • DRK662 Box Type Resistance Furnace / Programmable Box Type Resistance Furnace

    DRK662 Otporna peć tipa kutije / Programabilna kutijasta peć na otpor

    Otporna peć u obliku kutije ima dugogodišnje iskustvo u dizajnu i proizvodnji te ima niz patenata za dizajn.Posebno se koristi za analizu kemijskih elemenata i visokotemperaturnu toplinsku obradu malih čeličnih dijelova kao što su kaljenje, žarenje i kaljenje u laboratorijima industrijskih i rudarskih poduzeća, visokih škola i sveučilišta te znanstvenih istraživačkih jedinica.;Također se može koristiti za visokotemperaturno zagrijavanje kao što je sinteriranje, otapanje i analiza metala,...
  • DRK661 Programmable Box Type Resistance Furnace

    DRK661 Programabilna peć za otpornost na kutiju

    Nova generacija kutijastih otpornih peći integrira dugogodišnje iskustvo u dizajnu i proizvodnji, uvodi i probavlja naprednu stranu tehnologiju, vodi strane kupce i nastavlja s inovacijama u tehnologiji.Pomoću programabilne funkcije upravljanja mogu se programirati temperatura, vrijeme i brzina grijanja;peć od aluminijskih silikatnih keramičkih vlakana, tijelo peći ima dizajn dvoslojne strukture i opremljeno je ventilatorom za hlađenje, površinski ...