Ispitivač propustljivosti

  • DRK310 Three-cavity Average Gas Permeability Tester (differential pressure method)

    DRK310 Ispitivač prosječne propusnosti plina s tri šupljine (metoda diferencijalnog tlaka)

    Ispitivanje propusnosti plina.Pogodan je za ispitivanje propusnosti O2, CO2, N2 i drugih plinova u plastičnim folijama, kompozitnim filmovima, materijalima visoke barijere, listovima, metalnim folijama, gumi i drugim materijalima.Metoda diferencijalnog tlaka ispitivača propusnosti plina: Postavite unaprijed postavljeni uzorak između visokotlačne komore i niskotlačne komore, stisnite i zabrtvite, a zatim usišite visokotlačne i niskotlačne komore u isto vrijeme;nakon usisavanja određeno vrijeme i usisavanje...
  • DRK310 Single-cavity Gas Permeability Tester (differential pressure method)

    DRK310 Ispitivač propusnosti plina s jednom šupljinom (metoda diferencijalnog tlaka)

    Ispitivanje propusnosti plina.Prikladno za ispitivanje propusnosti O2, CO2, N2 i drugih netoksičnih plinova plastičnih folija, kompozitnih filmova, materijala visoke barijere, limova, metalnih folija, gume i drugih materijala.Metoda diferencijalnog tlaka ispitivača propusnosti plina: Postavite unaprijed postavljeni uzorak između visokotlačne komore i niskotlačne komore, stisnite i zabrtvite, a zatim usišite visokotlačne i niskotlačne komore u isto vrijeme;nakon usisavanja kroz određeno vrijeme i vakuum de...