Univerzalni stroj za testiranje

  • DRK101SA Universal Tensile Testing Machine

    DRK101SA Univerzalni stroj za ispitivanje vlačne sile

    DRK101SA je nova vrsta visokopreciznog inteligentnog testera koji naša tvrtka istražuje i razvija u skladu s relevantnim nacionalnim standardima te usvaja moderne koncepte mehaničkog dizajna i tehnologiju računalne obrade za pažljiv i razuman dizajn.
  • DRK101-300 Microcomputer Controlled Universal Testing Machine

    DRK101-300 Univerzalni stroj za testiranje upravljan mikroračunalom

    Univerzalni stroj za ispitivanje DRK101-300 upravljan mikroračunalom prikladan je za ispitivanje i analizu statičkih performansi metala i nemetala (uključujući kompozitne materijale) u napetosti, kompresiji, savijanju, smicanju, ljuštenju, kidanju, zadržavanju opterećenja, opuštanju, povratu, itd.